Obrabiarki sterowane numerycznie

Książka stanowi kompendium wiedzy inżynierskiej z zakresu budowy i eksploatacji obrabiarek CNC, które są podstawowymi maszynami wytwórczymi w przemyśle maszynowym.
Autor przedstawia w niej:

  • trendy rozwojowe nowoczesnych obrabiarek, podstawy i przykłady modułowej budowy i podstawowe własności obrabiarek,
  • rozwiązania techniczne i budowę najważniejszych zespołów i komponentów : korpusów, połączeń prowadnicowych, napędów ruchu głównego i posuwowego, układów sensorycznych, układów kodowania palet i narzędzi,
  • strukturę i działanie nowoczesnych układów sterowania numerycznego w funkcji pełnionych zadań, architekturę i topologię komputerowych sieci przemysłowych, pozwalających łączyć układy sterowania,
  • charakterystykę czterech podstawowych grup obrabiarek CNC: tokarek i centrów tokarskich, frezarek i centrów frezarskich, szlifierek oraz obrabiarek realizujących hybrydowe technologie wytwarzania,
  • podstawowe informacje na temat automatyzacji wytwarzania i elastycznych systemów obróbkowych,
  • zagadnienia badań, metod diagnostyki, modernizacji i doboru obrabiarek.

Podręcznik umożliwia zatem zapoznanie się z rozwiązaniami technicznymi, budową i podstawowymi problemami warunkującymi podejmowanie decyzji o inwestowaniu w obrabiarki sterowane numerycznie, ich eksploatacji, a także ewentualnej modernizacji.
Książka jest przeznaczona głównie dla studentów wyższych uczelni technicznych, studiujących na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka, na specjalnościach związanych z obrabiarkami, technologią obróbki skrawaniem i automatyzacją procesów produkcyjnych. Będzie także przydatna dla inżynierów mechaników i automatyków zajmujących się w przemyślę zagadnieniami wdrażania technologii w zakresie procesów obróbki na obrabiarkach skrawających oraz automatyzacji procesów wytwarzania.

CZĘŚĆ I WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

1. Obrabiarki w procesie wytwarzania
1.1. Wprowadzenie
1.2. Wiadomości podstawowe
1.3. Parametry procesu roboczego obrabiarki
1.4. Trendy rozwojowe w obróbce skrawaniem
1.5. Kierunki rozwoju nowoczesnych obrabiarek

2. Podstawy budowy obrabiarek
2.1. Modułowa budowa obrabiarek
2.2. Podstawowe własności obrabiarek
2.3. Obrabiarka sterowana numerycznie jako obiekt mechatroniczny

CZĘŚĆ II. ELEMENTY, MECHANIZMY I KOMPONENTY OBRABIAREK

3. KORPUSY OBRABIAREK
3.1. Określenia podstawowe
3.2. Korpusy żeliwne
3.3. Korpusy stalowe spawane
3.4. Korpusy polimerobetonowe
3.5. Korpusy kompozytowe

4. POŁĄCZENIA PROWADNICOWE
4.1. Podstawowe wymagania i klasyfikacja
4.2. Połączenia prowadnicowe ślizgowe
4.3. Połączenia prowadnicowe toczne
4.5. Podsumowanie

5. NAPĘDY GŁÓWNE
5.1. Wymagania i klasyfikacja napędów głównych w obrabiarkach
5.2. Wrzeciona obrabiarek. Podstawowe wymagania
5.3. Łożyskowanie wrzecion
5.4. Końcówki wrzecion i oprawki narzędziowe
5.5. Mechaniczne przekładnie bezstopniowe
5.6. Wrzecienniki
5.7. Elektrowrzeciona (motowrzeciona)
5.8. Uwagi dla użytkowników obrabiarek

6. NAPĘDY RUCHU POSUWOWEGO
6.1. Klasyfikacja i charakterystyka napędów ruchu posuwowego
6.2. Mechaniczne przekładnie ruchu obrotowego
6.3. Przekładnie przekształcające ruch obrotowy na postępowy
6.4. Podsumowanie i perspektywy rozwoju napędów posuwowych w obrabiarkach

7. ELEKTRYCZNE UKŁADY NAPĘDOWE
7.1. Układy napędowe prądu stałego
7.2. Układy napędowe prądu przemiennego
7.3. Cyfrowe układy napędowe

8. UKŁADY SENSORYCZNE
8.1. Wprowadzenie
8.2. Układy pomiarowe położenia i przemieszczenia
8.3. Układy pomiarowe prędkości
8.4. Układy sensoryczne zmysłu dotyku
8.5. Układy sensoryczne zmysłu wzroku
8.6. Układy kodowania palet i narzędzi

CZĘŚĆ III. STEROWANIE OBRABIAREK I SYSTEMÓW OBRABIAREK

9. PODSTAWY STEROWANIA AUTOMATYCZNEGO OBRABIAREK
9.1. Podział układów sterowania obrabiarek
9.2. Programowalne sterowniki logiczne PLC
9.3. Układy sterowania adaptacyjnego AC

10. STEROWANIE NUMERYCZNE
10.1. Podstawy sterowania numerycznego
10.2. Sterowanie komputerowe obrabiarek
10.3. Podstawy programowania układów sterowania numerycznego
10.4. Podsumowanie

11. BEZPOŚREDNIE I ROZPROSZONE STEROWANlE NUMERYCZNE DNC
11.1. Wrowadzenie do sterowania DNC
11.2. Architektura systemów sterowania produkcją
11.3. Topologia komputerowych sieci przemysłowych
11.4. Technologie transmisji danych
11.5. Podsumowanie...

CZĘŚĆ IV. PRZEGLĄD GRUP OBRABIAREK

12. FREZARKI I FREZARSKIE CENTRA OBRÓBKOWE
12.1. Tendencje rozwojowe w budowie obrabiarek do części korpusowych
12.2. Klasyfikacja frezarek i centrów frezarskich
12.3. Trzy- i czteroosiowe frezarki i centra frezarskie oraz ich cechy użytkowe
12.4. Pięcioosiowe frezarki i centra frezarskie
12.5. Obrabiarki do obróbki szybkościowej — HSC
12.6. Centra frezarskie do obróbki z pręta
12.7. Frezarki do stosowania w produkcji wielkoseryjnej i masowej
12.8. Frezarki o zamkniętych strukturach kinematycznych

13. TOKARKI I CENTRA TOKARSKIE
13.1. Tendencje rozwojowe w budowie tokarek
13.2. Klasyfikacja tokarek i centrów tokarskich
13.3. Możliwości technologiczne tokarek i centrów tokarskich
13.4. Tokarki poziome uchwytowe i kłowe
13.5. Centra obróbkowe tokarskie
13.6. Tokarki pionowe
13.6. Tokarki do obróbki z pręta (automaty tokarskie)
13.7. Tokarki do toczenia na twardo

14. SZLIFIERKI
14.1. Wprowadzenie
14.2. Rozwój technologii szlifowania
14.3. Tendencje rozwojowe w budowie szlifierek
14.4. Szlifierki do zewnętrznego i wewnętrznego szlifowania walcowego
14.5. Szlifierki do płaszczyzn

15. OBRABIARKI REALIZUJĄCEHYBRYDOWE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA
15.1. Wprowadzenie
15.2. Obrabiarki do obróbki hybrydowej ze wspomaganiem laserowym
15.3. Obrabiarki do obróbki hybrydowej ze wspomaganiem ultradźwiękowym
15.4. Obrabiarki do obróbki hybrydowej łączące elektrodrążenie z frezowaniem lub szlifowaniem

CZĘŚĆ V . ELASTYCZNE STACJE I SYSTEMY OBRÓBKOWE

16. ELASTYCZNE STACJE I SYSTEMY OBRÓBKOWE
16.1. Wprowadzenie do elastycznej automatyzacji wytwarzania
16.2. Ekonomiczne efekty automatyzacji wytwarzania
16.3. Środki elastycznej automatyzacji wytwarzania
16.4. Podsumowanie

CZĘŚĆ VI. WYBRANE ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI OBRABIAREK

17. DIAGNOSTYKA, NADZOIROWANIE I BADANIA OBRABIAREK
17.1. Ogólna charakterystyka metod diagnostyki technicznej
17.2. Nadzorowanie i diagnostyka obrabiarek
17.3. Nadzorowanie narzędzi
17.4. Nadzorowanie i diagnostyka procesu obróbki
17.5. Nadzorowanie dokładności przedmiotów obrabianych

18. MODERNIZACJA OBRABIAREK
18.1. Przesłanki modernizacji obrabiarek
18.2. Techniczno-ekonomiczne warunki modernizacji
18.3. Normy bezpieczeństwa a modernizacja obrabiarek

19. METODYKA DOBORU OBRABIAREK
19.1. Wprowadzenie
19.2. Zdefiniowanie minimalnych wymogów i wybór wstępny
19.3. Dobór obrabiarek metodą punktacji wagowej
19.4. Dobór obrabiarek metodą wnioskowania rozmytego
19.5. Dobór obrabiarek za pomocą systemu ekspertowego

LITERATURA

Autor: Honczarenko Jerzy
ISBN: 978-83-204-3467-5
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT
Format: B5
Liczba stron: 544